Σχολή Οδηγών: 31ης Αυγούστου 23, Λάρισα, Λάρισας Τ.Κ.: 41221

Τηλέφωνο: 2410252557

Κινητό: 6977522714

E-mail: sfortsas@yahoo.gr

Ιστοσελίδα: http://www.sfortsas.gr

Καλαθοφόρα: 25ης Μαρτίου 3, Λάρισα
41221 / Λάρισας

Τηλέφωνο: 2410288289 Κιν. 6977334884